Klare aftaler

Gennemskuelige priser

Det er en kerneværdi for os at aftaler skal være så gennemskuelige og tydelige som muligt. 

Alle opgaver er forskellige og vi giver derfor altid et gennemarbejdet estimat før vi går i gang med en opgave.

Vi har to modeller for afregning:

1) Afregning efter levering
I denne model er timeprisen 600 kr. og du betaler efter levering, dog 20 % forud.

2) Klippekort på minimum 10 timer
Her køber du et antal timer til en opgave på baggrund af vores estimat. Når vi opgaven på kortere tid end ventet, har du den overskydende tid til gode til kommende opgaver. Her er timeprisen kun 500 kr. 

Alle priser er eks. moms.